Manuele therapie & Sportrevalidatie

Wat …

 

breng ik de eerste maal mee?

  • Het medisch voorschrift van je arts
  • Je elektronische identiteitskaart
  • Een kleefvignet van jouw mutualiteit en/of gegevens van de verzekeringsinstelling
  • Röntgen foto’s of andere medische beeldvorming (echografie, NMR,…)
  • Er wordt afgerekend per consultatie, dit kan contant, met de Bancontact-app of via payconiq.

 

is manuele therapie?

Manuele therapie is een internationaal erkend specialisme en is een bovenbouw op het diploma van kinesitherapeut. De manueel therapeut heeft een universitaire opleiding genoten met een degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Het is dus geen alternatieve geneeswijze zoals bijvoorbeeld osteopatie en chiropractie. Manuele therapie past met de hand uitgevoerde technieken toe in het onderzoek, in de behandeling en ter preventie van klachten en functiestoornissen in het houdings- en bewegingsapparaat. De manueel therapeut verhelpt functiestoornissen in spieren en gewrichten door lichaamsdelen op een bepaalde manier te bewegen waardoor de beweeglijkheid verbetert en de klachten verdwijnen. Deze zogenaamde passieve mobilisaties kunnen aangevuld worden met snelle bewegingen waarbij soms een knappend of krakend geluid optreedt (manipulaties).

 

is het verschil met kinesitherapie?

Waar de kinesitherapie soms enkel een symptomatische behandeling kan bieden, is de manueel therapeut opgeleid om de oorzaken van de klachten op te sporen. Hij heeft ook een breder gamma aan behandelingstechnieken wat voor een meer fundamentele benadering van het probleem zorgt. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoekt een manueel therapeut namelijk naar de oorzaak in je lichaam en biedt hij/zij een behandeling op maat.

 

Hoe gaat de therapeut te werk?

Elke manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek en een uitgebreid functieonderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. ?Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Daardoor kan de therapeut achterhalen of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Met provocatietesten en functietesten kan hij de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van de klachten opsporen. Daarmee wil de manueel therapeut oordelen of het probleem op de plaats van het letsel ligt en/of door andere factoren veroorzaakt wordt. De conclusie en evaluatie van het vraaggesprek en het functieonderzoek leiden tot een manueel therapeutische diagnose die een verklarende omschrijving is van je gezondheidsproblemen. Deze omschrijving vormt de basis voor een deskundige en verantwoorde behandeling.

Deze behandeling vindt plaats in een hiervoor ingerichte praktijkruimte en niet bij patiënten aan huis. Verantwoorde manueeltherapeutische hulpverlening veronderstelt immers een specifieke behandelruimte, specifieke materiaal en meetinstrumenten.  Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, en op uitdrukkelijk verzoek van een huisarts of medisch specialist, kan hiervan worden afgeweken.

 

Wanneer is een behandeling kinesitherapie en wanneer is dit manuele therapie ?

Wanneer de behandeling weinig complex is en deze dus evengoed gegeven kan worden door een collega kinesitherapeut, is deze behandeling kinesitherapie. Wanneer wij als manueel therapeuten een meerwaarde hebben in onderzoek en/of behandeling wordt deze beschouwd als manuele therapie.

 

Mededeling aangaande AVG (GDPR)

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) officieel in. In het Nederlands spreekt men van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving gaat over de bescherming van verzamelde persoonsgegevens. De AVG regelt het opslaan, bewaren, verwerken en de uitwisseling van gegevens. 

Kinepraktijk STERK verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de AVG. 

De persoonsgegevens worden door de kinesitherapeut verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. De kinesitherapeut houdt zich aan de wettelijke verplichtingen die hem als zorgverlener zijn opgelegd. 

Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke geraadpleegd worden. De verwerkingsverantwoordelijke is Bart Van Keymolen