Mededeling aangaande AVG (GDPR)

Mededeling aangaande AVG (GDPR)
Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) officieel in. In het Nederlands spreekt men van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving gaat over de bescherming van verzamelde persoonsgegevens. De AVG regelt het opslaan, bewaren, verwerken en de uitwisseling van gegevens.

Kinepraktijk STERK verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de AVG.

De persoonsgegevens worden door de kinesitherapeut verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. De kinesitherapeut houdt zich aan de wettelijke verplichtingen die hem als zorgverlener zijn opgelegd.

Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke geraadpleegd worden. De verwerkingsverantwoordelijke is Bart Van Keymolen