Therapie

Bart talo-X

Wat moet ik meebrengen bij mijn eerste afspraak?

  • Het medisch voorschrift van je arts
  • Je elektronische identiteitskaart
  • Een kleefvignet van jouw mutualiteit en/of gegevens van de verzekeringsinstelling
  • Röntgen foto’s of andere medische beeldvorming (echografie, NMR,…)
  • Er wordt afgerekend per consultatie, dit kan contant, met de Bancontact-app of via payconiq.

Voorschrift?

Principieel kan je bij ons enkel op voorschrift van, en in samenwerking met, je arts terecht. Bij twijfel kan je ook via je arts een verwijzing tot een consultatief onderzoek vragen om te bepalen of de klachten al dan niet tot ons domein behoren. Indien je er toch voor kiest om ons rechtstreeks te contacteren voor advies, kunnen we nadien nog altijd een verslag opstellen en dit doorspelen aan je arts voor een verdere samenwerking.

Enkele veelgestelde vragen

Manuele therapie is een internationaal erkend specialisme en is een bovenbouw op het diploma van kinesitherapeut. De manueel therapeut heeft een universitaire opleiding genoten met een degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Het is dus geen alternatieve geneeswijze zoals bijvoorbeeld osteopatie en chiropractie. Manuele therapie past met de hand uitgevoerde technieken toe in het onderzoek, in de behandeling en ter preventie van klachten en functiestoornissen in het houdings- en bewegingsapparaat. De manueel therapeut verhelpt functiestoornissen in spieren en gewrichten door lichaamsdelen op een bepaalde manier te bewegen waardoor de beweeglijkheid verbetert en de klachten verdwijnen. Deze zogenaamde passieve mobilisaties kunnen aangevuld worden met snelle bewegingen waarbij soms een knappend of krakend geluid optreedt (manipulaties).

Waar de kinesitherapie soms enkel een symptomatische behandeling kan bieden, is de manueel therapeut opgeleid om de oorzaken van de klachten op te sporen. Hij heeft ook een breder gamma aan behandelingstechnieken wat voor een meer fundamentele benadering van het probleem zorgt. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoekt een manueel therapeut namelijk naar de oorzaak in je lichaam en biedt hij/zij een behandeling op maat.

Elke manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek en een uitgebreid functieonderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. ?Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Daardoor kan de therapeut achterhalen of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Met provocatietesten en functietesten kan hij de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van de klachten opsporen. Daarmee wil de manueel therapeut oordelen of het probleem op de plaats van het letsel ligt en/of door andere factoren veroorzaakt wordt. De conclusie en evaluatie van het vraaggesprek en het functieonderzoek leiden tot een manueel therapeutische diagnose die een verklarende omschrijving is van je gezondheidsproblemen. Deze omschrijving vormt de basis voor een deskundige en verantwoorde behandeling.

Deze behandeling vindt plaats in een hiervoor ingerichte praktijkruimte en niet bij patiënten aan huis. Verantwoorde manueeltherapeutische hulpverlening veronderstelt immers een specifieke behandelruimte, specifieke materiaal en meetinstrumenten.  Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, en op uitdrukkelijk verzoek van een huisarts of medisch specialist, kan hiervan worden afgeweken.

Wanneer de behandeling weinig complex is en deze dus evengoed gegeven kan worden door een collega kinesitherapeut, is deze behandeling kinesitherapie. Wanneer wij als manueel therapeuten een meerwaarde hebben in onderzoek en/of behandeling wordt deze beschouwd als manuele therapie.